Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ingen ska bo nära stängslet

Gruvstadsparken växer så att ingen ska behöva bo vid ett industristängsel.

När hus måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna utan elledningar och vattenledningar under marken. Gruvstadsparken kan därför fungera som en trivsam buffertzon som gör att människor slipper bo närmast gruvindustriområdet.

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark. Gruvstadsparken är unik eftersom den kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Parken rör sig alltså mot staden i takt med deformationerna - men ligger alltid steget före.

Hela gruvstadsparkområdet omfattar bland annat cirka 3 000 bostäder samt totalt cirka 450 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler. Cirka 6 000 människor påverkas och måste successivt flytta.