Google translate text, här kan du översätta din sida.

Dagvattenpark

I Kirunas nya centrum finns ett öppet dagvattensystem.

Dagvattenanläggningens främsta syfte är att fördröja en del av vattenvolymen som kommer från nya Kiruna till sjön Luossajoki, för att undvika för kraftiga flöden och översvämningar. En öppen hantering av dagvattnet är också en fördel vid vattenreningen, som det ställs höga krav på idag.

I den nya dagvattenanläggningen kan rening av olika typer av föroreningar ske, via sedimentation, oxidering och nedbrytning från solens UV-ljus.

Dagvattenanläggningen, som driftsattes under hösten 2018,  ligger i anslutning till Malmvägen med god tillgänglighet för den som vill besöka parken. I parken finns möjlighet att titta på vackra planteringar av våra växter i norr. Rinnande vatten bidrar också till en mer levande gatumiljö i den nya stadskärnan.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-16