Google translate text, här kan du översätta din sida.

Elförsörjning

Vattenfall har byggt ett nytt elförsörjningssystem då det gamla systemet påverkades av markdeformationer från gruvbrytningen

Vattenfalls projekt i Kiruna är ett av de största nätinvesteringsprojekt som genomförts i Sverige. Ett nytt elförsörjningssystem byggdes på mycket kort tid då den gamla transformatorstationen låg i deformationsområdet, nära gruvberget Kiirunavaara. Vattenfall genomförde ett stort projekt som innebar två nya transformatorstationer, en i Råtsidalen och en vid Luossavaara, sex mil nya ledningar plus en uppgradering av hela systemet.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-16