Google translate text, här kan du översätta din sida.

E10

Trafikverket ansvarar för den nya sträckningen av E10 som började byggas hösten 2017.

Bakgrund och fakta: Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna. Därmed startade bygget av etapp 1 som sträcker sig mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen och omfattar fem kilometer ny väg. Trafikverkets nyhet om ny E10 etapp 1, som öppnar för trafik (länk) Enligt Trafikverkets plan kan hela den nya sträckan öppnas för trafik år 2020.

I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket.Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden. 

På Trafikverkets hemsida finns mer information.

 

 

 

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-30