Google translate text, här kan du översätta din sida.

Markanvisningsavtal

Utifrån utvecklingsplanen har markanvisningsavtal tagits fram.

Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre/exploatör om användningen av ett visst markområde. I området där Kirunas nya centrum byggs har markanvisningsavtalen för de olika kvarteren tecknats och beslutats av kommunstyrelsen i olika omgångar.

Kvarter 1 - Kiruna kommuns bostadsbolag Kirunabostäder AB

Kvarter 2 - K2A

Kvarter 3 - HSB

Kvarter 4 - LKAB

Kvarter 5 - Tirsén & Aili Arkitekter bygger nytt kulturhus/Folkets hus tillsammans med Peab

Kvarter 6 - Base Property

Kvarter 7 - 

Kvarter 8 - Kiruna kommuns bostadsbolag Kirunabostäder AB

Kvarter 9 - LKAB

Kvarter 10 - Skanska

Publicerad av:  xx

Senast ändrad:  2017-10-02