Google translate text, här kan du översätta din sida.

Utvecklingsplanen

Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för den nya stadskärnan – en plan som möter Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stadstorg och en handelsgata.

Ambitionen är att stadskärnan, förutom kommersiell service, ska innehålla bostäder, kontor och kommunal service. Bottenvåningarna ska vara öppna mot handelsgatan och stadstorget. Varje byggnad ska bidra till att skapa en levande stadsmiljö.

Den nya stadskärnan ramas in av tre större vägar; Malmvägen, Kurravaaravägen och ny E10. Torget med det nya stadshuset är den centrala punkten. Vid torget tar handelsgatan sin början och leder österut mot E10. Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter bred. Den kommer att kantas av bebyggelse på båda sidor och kopplar samman den gamla och nya staden. Bostadskvarteren är utformade så att ingen bor längre än tre kvarter från naturen.

Utvecklingsplanen antogs den 22 april 2014 av kommunfullmäktige. En sammanfattning av utvecklingsplanen finns under relaterat.