Google translate text, här kan du översätta din sida.

Juryn

Tävlingsjuryn för arkitekttävlingen nytt stadshus har bestått av nio personer utsedda av Kiruna kommun, LKAB och Sveriges arkitekter.

  • Lisbeth Nilsson, projektledare, Kiruna kommun (ordförande)
  • Lennart Lantto, kultursekreterare, Kiruna kommun
  • Anita Juntti, personalchef, Kiruna kommun
  • Thomas Stålnacke, fastighetschef, Kirunabostäder AB
  • Lars Fernqvist, arkitekt, Kiruna kommun
  • Britta Marakatt-Labba, konstnär
  • Nina Eliasson, arkitekt SAR/MSA, processledare LKAB
  • Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, MAF Arkitektkontor AB
  • Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA

 Juryns sekreterare har varit Katarina O'Cofaigh, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.