Google translate text, här kan du översätta din sida.

Så kan du påverka

Medborgares viktigaste möjlighet att påverka är genom rösträttighet i riksdags-, landstings- och kommunalval.

Intresserade som vill veta mer om vad som debatteras i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har möjlighet att lyssna på Kiruna närradio. 

Mer information och aktuella länkar finns på Kiruna kommuns hemsida (länk).