Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nya vägar

Den 30 oktober 2019 öppnade Trafikverket för trafik på etapp 1 av den nya E10 mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen.

På grund av deformationer i marken till följd av gruvbrytningen så påverkas delar av E10 som passerar Kiruna. Det innebär att en ny sträckning måste byggas. Arbetet med att bygga den nya sträckningen av E10 påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara klart 2019-2020. Arbetet med en ny sträckning av en annan väg -  väg 870 (Nikkaluoktavägen), blev klart i september 2015.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-16