Google translate text, här kan du översätta din sida.

Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur marken i ett område får användas.

Detaljplanerna anger vad som får finnas i ett område till exempel bostäder, kontor, park eller gruvindustri. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett mark- och vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.

För att ett område i Kiruna ska kunna avvecklas och göras om till gruvindustriområde behöver man ändra i detaljplanerna. Detaljplaner i områden som påverkas av gruvans brytning görs om så att bebyggelsen ska kunna avvecklas och gruvdriften ska kunna utvecklas. I de detaljplanerna beskrivs samtidigt att en parkmiljö ska anläggas mellan staden och gruvindustrin, en gruvstadspark.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13