Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kontakt

Lars Bäckström 
Förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen 
Telefon: 0980-701 76
Skicka e-post 

Nina Eliasson
Stadsbyggnadsstrateg, avdelningschef plan- och exploateringsavdelningen 
Telefon: 0980-704 55
Skicka e-post 

Peter Fredriksson 
Huvudprojektledare stadsomvandlingen
Telefon: 0980-707 53 
Skicka e-post

Christer Vinsa 
Projektchef stadsomvandlingen
Telefon: 0980-701 65 
Skicka e-post

Stig Thorneus 
Stadsomvandlingsstrateg 
Telefon: 0980-756 78 
Skicka e-post

Ann-Christin Samuelsson
Tillväxtchef 
Telefon: 0980-700 27
Skicka e-post

Sara Thelin 
Översiktsplanerare
Telefon: 0980-756 02 
Skicka e-post

Sigrid Vestling
Bygglovschef 
Telefon: 0980-708 13 
Skicka e-post

Jan Fjordell 
VD, Tekniska Verken i Kiruna AB 
Telefon:0980-701 35 
Skicka e-post

Lars Johansson 
Projektchef, Tekniska Verken i Kiruna AB 
Telefon: 0980-701 36 
Skicka e-post

Mats Nilsson 
Avdelningschef Teknik, Tekniska Verken i Kiruna AB 
Telefon: 0980-705 30 
Skicka e-post

Magdalena Wäppling 
Trafikingenjör 
Telefon: 0980-707 29 
Skicka e-post

Mats Persson 
Markförvaltare                                                
Telefon: 0980-700 94
Skicka e-post

Marianne Nordmark
Kommunikatör
Telefon:0980-707 97
Skicka e-post

Ann Bergqvist
Kommunikatör
Telefon: 0980-796 30
Skicka e-post

Moa Strålberg
Kommunikatör
Telefon: 0980-705 83
Skicka e-post

Ulrika Isaksson
Tf kommunikationschef
Telefon: 0980-708 23
Skicka e-post