Google translate text, här kan du översätta din sida.

Anläggningsarbeten startar

Trafikverket informerar om att anläggningsarbeten kring Karhuniemi/Lokstallet startar i maj. Byggtrafik kommer att färdas i områdena och framkomligheten är begränsad.

Närmast Karhuniemi/Lokstallet bygger Trafikverket en cirkulationsplats. En gångpassage under E10 kommer ska knyta ihop Karhuniemi med Lokstallet och det anläggs en gång- och cykelväg i området samt en bro över ny E10 för gående och skidspår.


Trafikverkets karta över arbeten vid Karhuniemi/Lokstallet (png) Skiss: Trafikverket

Närmast Kurravaaravägen bygger Trafikverket tre bropassager samt en cirkulationsplats som ansluter Kurravaaravägen till nya E10.


Trafikverkets karta över arbeten vid Kurravaaravägen (png) Skiss: Trafikverket

Enligt Trafikverket så pågår arbetena fram till hösten 2019. Bropassage för Jägarspåret beräknas stå klar hösten 2018.

Trafikverket uppmanar alla trafikanter att vara försiktiga både för egen säkerhet och med hänsyn till dem som arbetar vid vägen.

Läs mer på Trafikverkets hemsida (länk)

Publicerad av:  Marianne Nordmark