Google translate text, här kan du översätta din sida.

De första kulturbyggnaderna flyttas/The first heritage buildings are moved

SVENSKA
Enligt avtalet Gruvstadspark 1 finns det byggnader av kulturhistoriskt värde som ska flyttas.

Den 24 maj 2017 flyttade LKAB den första kulturbyggnaden i Kiruna. Den så kallade B5 flyttades till LKAB:s utvecklingsområde vid Luossavaara. Därefter flyttades fler kulturbyggnader, bland annat Ingenjörsvillan och Hjalmar Lundbohmsgården till samma område. Länsmansbostaden var den första kulturbyggnaden att flyttas till den nya stadskärnan.


Bild: Flytt av den första kulturbyggnaden B5


Bild: Länsmansbostaden på sin gamla platsENGLISH
According to the contract regarding mine city park 1, there are buildings of cultural historical value to be moved.

On May 24, 2017, the mining company LKAB moved the first heritage building in Kiruna. It was the heritage building B5 that was first to be moved to LKAB's development area at Luossavaara. After that, a number of more heritage buildings were moved, including the engineer house and Hjalmar Lundbohms farm. The bailiff residence was the first old building to be moved to the new city center.


Image: The move of the first heritage building B5


Image: The baliff residence at its old location

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22