Google translate text, här kan du översätta din sida.

Hjalmar Lundbohmsgården/Hjalmar Lundbohms residence

SVENSKA
År 1909 står Hjalmar Lundbohmsgården, Kirunas andra byggnad och disponent Hjalmar Lundbohms bostad, klar. Hjalmar Lundbohm var LKAB:s förste disponent och är Kirunas grundare. Lundbohms stora kontaktnät, med bland annat arkitekter och konstnärer har präglat staden.

Byggnaden uppfördes i fyra etapper mellan åren 1895 och 1909. Miljön där gården tidigare stod är lummig med alléer och riklig växtlighet, vilket kommer av Hjalmar Lundbohms intresse för natur och planteringar.

Hjalmar Lundbohmsgården är en av de kulturbyggnader som flyttats i och med gruvbrytningen. Sedan 2017 finns den vid foten av Luossavaara.


Bild: Flytt av Hjalmar Lundbohmsgården

ENGLISH
In 1909 Hjalmar Lundbohm´s residence, Kiruna's second building and managing director Hjalmar Lundbohm´s home, is ready. Hjalmar Lundbohm was LKAB's first manager and he is named as the founder of Kiruna. Lundbohm´s large contact network, including architects and artists, has characterized Kiruna.

Hjalmar Lundbohm´s residence was built in four stages between 1895 and 1909. The environment here where Hjalmar Lundbohm´s residence stood before is lush with avenues and abundant vegetation, which comes from Hjalmar Lundbohm´s interest in nature and plantations.

Hjalmar Lundbohm´s residence is one of the cultural buildings that has been moved because of the mining, and from 2017, it is located at the foot of the mountain Luossavaara.


Image: The move of Hjalmar Lundbohms residence

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22