Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas gamla brandstation/Kiruna´s old fire station

SVENSKA
Gamla brandstationen byggdes 1909. Samtliga byggnader är uppförda av arkitekten Gustav Wickman som ritade det mesta som LKAB uppförde.


Bild: Kirunas gamla brandstation. Fotograf: Borg Mesch


Bild: Kirunas gamla brandstation. Fotograf: Borg Mesch

Från det eleganta åttkantiga brandtornet med runtomlöpande galleri på toppen hade brandmännen ypperlig kontroll över stora delar av samhället. Från tornet kunde de även hänga använda slangar på tork. Större delen av fasaden kläddes med spån som matchar klockstapeln och kyrkan. Gamla brandstationen är en av få kvarvarande trästationer i Sverige och byggnaden är mycket speciell till sin karaktär. I dag används den som kontor. Den gamla byggnaden kommer att flyttas inom några år. 

Kirunas nuvarande brandstation påverkas av gruvbrytningen och därför uppförs en ny närmare den nya stadskärnan, som ska stå klar 2020.


Bild: Kirunas nuvarande räddningstjänst


Bild: Så här ska Kirunas nya räddningstjänst se ut

ENGLISH
The old fire station is from 1909. All buildings are built by architect Gustav Wickman who designed most of the buildings that LKAB built.


Image: Kiruna´s old fire station. Photographer: Borg Mesch


Image: Kiruna´s old fire station. Photographer: Borg Mesch

From the elegant octagonal fire tower with round gallery at the top, you had excellent control over large parts of the city. Most of the facade was covered with shavings that match the bell tower and the church. The old fire station is one of few remaining wooden stations in Sweden and the building is very special to its character. Today it is used as an office. The old fire station will be moved to a new place in a couple of years.

Kiruna's current fire station is also affected by mining and therefore a new one is being built closer to Kiruna's new city center.


Image: Kiruna´s present fire station

In 2020 Kiruna's new fire and rescue center is ready on its new location.


Image: This is how Kiruna´s new fire station will look like

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Martina Aho

Senast ändrad:  2020-07-23