Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas handel/Kiruna´s trading

SVENSKA
Enligt Kiruna kommuns tidsplan för utvecklingen i nya den nya stadskärnan och LKAB:s tidsplan för flytt ska stadskärnan stå klar 2022. Samma år ska handel och annan service flyttas från dagens centrum till nya centrum. Detta ska ske samfällt då ingen butiksägare vill vara först och ensam i det nya, samtidigt som ingen vill vara sist och ensam kvar i det gamla.

Den framtida stadskärnan ska vara tät och innehålla olika verksamheter som handel, arbetsplatser, kultur, hotell, restauranger och caféer sida vid sida. Handelsgatan blir en gågata med en tät och ombonad miljö. Ovanpå butikerna i bottenplanet byggs bostäder och kontor som bidrar till stadslivet. I handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer en storhandel att etableras.


Bild: Illustration ny handelsgata i nya Kiruna


Bild: Illustration ny handelsgata i nya Kiruna

ENGLISH
According to Kiruna municipality's timetable for the development of the new Kiruna city center and LKAB's timetable for relocation, the new city center will be ready in 2022. The same year, trade and other services will be moved from today's center to the new one. This should be done jointly since no shop owner wants to be first and alone in the new center, while no one wants to be the last and alone in the old one.

The future city center should be solid and contain various activities such as commerce, workplaces, culture, hotels, restaurants and cafés that live side by side. To the city center, all trade that today is in the center should be moved. The trading street becomes a pedestrian street with a solid and cozy environment. On top of the shops in the ground floor, housing and offices are being built that contribute to the urban life. In the end of the trade street, towards the Tuolluvaara border and the road E10, large scale trade will be established to strengthen the city center and the retail trade.


Image: Illustration new trade street in new Kiruna


Image: Illustration new trade street in new Kiruna

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22