Google translate text, här kan du översätta din sida.

Byggnader som rivs

Under 2018 avvecklar LKAB ett antal byggnader i området för Gruvstadspark 1.

På LKAB:s webb om samhällsomvandlingen i Kiruna finns mer information om byggnader i Gruvstadspark 1 som avvecklas under 2018. 

Under 2017 avvecklade LKAB kvareret Ullspiran gård 6-8, bostadshusen på Lingonstigen, det gamla järnvägsstationsområdet, gamla Konsum, Silfwerbrands och LKAB:s annex.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-04