Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gymnasiet

Här kan du som är lärare som vill lära ungdomarna mer om stadsomvandlingenhitta den information som du behöver i din undervisning. Informationen lämparsig också till dig som elev som vill lära dig mer om stadsomvandlingen.

Inom kort kommer vi att lägga ut en PowerPoint om stadsomvandlingen i Kiruna som kan laddas ner.

PowerPointen ger en övergripande kunskap om bakgrund, nuläge och framtid i och
med stadsomvandlingen. Till PowerPointen följer ett arbetsdokument för dig att
använda som underlättar undervisningen eller för din egen kunskaps skull.

För mer detaljerad information eller material, hör av dig under kontakt så
hjälper vi dig.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-24