Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ny järnväg

Den 31 augusti 2012 invigde Trafikverket och LKAB den nya järnvägssträckningen som går bakom gruvberget Kiirunavaara.

Järnvägen är en av de första sakerna som har påverkats i samband med stadsomvandlingen. Därför har Trafikverket byggt en ny sträckning av järnvägen som istället för att gå genom Kiruna passerar på södra sidan av Kiirunavaara och därmed ligger utanför det område som påverkas av gruvbrytningen. Den nya sträckningen är totalt 18 kilometer lång.

I samband med att den nya sträckningen var färdig togs en ny tillfällig järnvägsstation i bruk, cirka 1,5 kilometer norr om Kiruna C.

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13