Google translate text, här kan du översätta din sida.

E10

Trafikverket ansvarar för den nya sträckningen av E10 där etapp 1 mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen är klar. Etapp 2 av den nya vägen påbörjades hösten 2019 och sträcker sig från Kurravaaravägen förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuolluvaara. Hela den nya sträckan kan öppnas för trafik 2020.

Bakgrund och fakta: Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna och nu pågår bygget av den andra och slutliga etappen av E10.Enligt Trafikverkets plan kan hela den nya sträckan öppnas för trafik år 2020.

Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket.Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden. 

Trafikverket informerar: E10 leds om genom centrala Kiruna (länk till nyhet på denna webb).

På Trafikverkets hemsida finns mer information.

 

 

 

 

 

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13