Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens Länskonstmuseum

I början av augusti 2018 bytte Kiruna kommun förvaltningsbyggnad. Det gamla stadshuset Igloo är stängt.

I stadshuset finns förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum. Länskonstmuseet är ett samverkansprojekt mellan region Norrbotten och Kiruna kommun. 

Nu finns broschyren om Kristallen att läsa. Under relaterat hittar du broschyren som nedladdningsbar PDF.

Så här tar du dig med buss till Kristallen: Åk med lila linjen. Hållplatsen närmast Kristallen heter Stadshustorget. Gå och cykla till Kristallen: Gång- och cykelbana finns till Kristallen. Med bilen till Kristallen: Parkering finns mitt emot Kristallen på andra sidan Malmvägen. Infart via Maskinvägen (förbi Yamahacenter).

Den 4 mars stängdes Malmvägen som passerar förbi stadshuset Kristallen på grund av de byggnationer som pågår i kvarteren i den nya stadskärnan. Det går fortsatt att ta bilen eller bussen till stadshuset. Länk till nyheten om Malmvägen.

Stadshuset Kristallens adress: Stadshustorget 1, Kiruna.

Fakta om byggnaden:

 • Byggtid: 2015-2018
 • Byggherre: LKAB
 • Byggentreprenad: Generalentreprenör Peab
 • Installationer: Bravida
 • Arkitekt: Henning Larsen Architects
 • Total byggareal: 14 400 kvadratmeter
 • Total byggnadshöjd: 34.35 meter
 • Entreplanets diameter: 53 meter
 • Ovanliggande våningar – kontorsplanens diameter: 60 meter
 • Nya stadshuset ska bland annat omfatta:
 • Arkiv och konstarkiv
 • Serverhall och reservkraftaggregat
 • Miljöbyggnad silver. Viktiga parametrar är energi, inomhusmiljö och material.

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-04