Google translate text, här kan du översätta din sida.

Universitet & högskola

Här kan du som högskole- eller universitetsstudent finna övergripande information
rörande stadsomvandlingen.

Under relaterat kommer det inom kort dyka upp en PowerPoint som ger dig en
övergripande kunskap och information om stadsomvandlingen i Kiruna med bakgrund, nutid och framtid. Till PowerPointen följer ett arbetsdokument som tillämpning.

För mer detaljerad information eller material, samt om du önskar boka in ett
besök med nyckelpersoner, hör av dig under kontakt så hjälper vi dig.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-10-24